Myšlienky o... all
Atom-Feed
Atom
RSS-Feed
RSS

Impulzy, podnetné, hlboké a zábavné

Nasledujúce kázne na témy z Biblie môžete použiť na nekomerčné účely.

Obsah nie je určený na to, aby sme ho len tak bez kontroly preberali, ale aby sme ho podnietili k skúmaniu Ježiša Krista, aj keď s ním v niektorých alebo mnohých bodoch nesúhlasíme.
Každý text predstavuje môj stav poznania v čase, keď som ho písal, a môže sa líšiť (ale pravdepodobne nie zásadne) od môjho dnešného stavu poznania.

Každý text bol preložený automaticky.
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo kritické pripomienky, môžete o nich diskutovať prostredníctvom e-mailu.

Riadenie podľa plánu?

  • HTML
Príbeh prístrešku... Ako sa buduje komunita? Podľa akého plánu? S akým vedením?

Nový výkon

  • HTML
Vzchopiť sa, vstať, opraviť korunu a ísť ďalej? Je to také jednoduché?

Transparentnosť

  • HTML
Koľko toho vidíme, keď sa pozeráme na seba? Sme transparentní? Je Boh transparentný?

Hope

  • HTML
Mám nádej pre seba a svoju budúcnosť? Dúfam!

Vojna

  • HTML
Ako sa vyrovnávate s vojnou? A to ako kresťan?

Chcem pomoc?

  • HTML
Pre mnohých ľudí je najťažšie priznať si, že potrebujú pomoc.

Keď presne viem...

  • HTML
Aké je to myslieť si, že presne viete, čo sa deje, že ste si všetkým istí?

Peter Schütt

Mail: peter-sk_at_pstt.de

sk.pstt.de