Myšlienky o... all

Logo Srdečné privítanie!


Impulzy, podnety na zamyslenie, hlboké a zábavné úryvky z Biblie pre každodenný život a výnimočné situácie nájdete tu.

Kázne

Tieto kázne boli prednesené a preložené v malom zbore v Leichlingene v Nemecku.

Kázne


Peter Schütt

Mail: peter-sk_at_pstt.de

sk.pstt.de