Kázeň, Leichlingen,

Pravda

Úryvky z Biblie

Exodus 34:6; Pravda ako Božie znamenie

Žalm 25, 10; Pravda ako znak Božích ciest

Žalm 33,4; Božie slovo a dielo sú priame v pravde.

Žalm 119, 142; Boží zákon je pravda

Žalm 119, 160; Súhrn Božieho slova je pravda

1 Kor 13, 6; Láska sa raduje z pravdy.Jn 9,16; nezhody medzi farizejmi kvôli uzdraveniu slepého

Žalm 115, 1; Božia sláva za jeho dobrotu a pravdu

Jozue 24, 14; Pravda ako znak služby

Žalm 26:3; Žalm 86:11; Žiť v Božej pravde

Jn 3, 21; Kto koná pravdu, prichádza k svetlu.

Jn 4, 23; Uctievať Otca v duchu a pravde

Jn 8, 32; Pravda oslobodzuje.

Jn 8, 45; Pravde sa neverí.

Gal 4, 16; nepriateľ, pretože hovorí pravdu?

Jn 6, 13; Duch pravdy vedie k pravde.

Jn 17, 17; Posvätenie skrze pravdu

Jn 18, 38; "Čo je pravda?"

2 Kor 4, 2; Zjavením pravdy odporúčanie pre svedomie iných

Ef 4, 15; držať sa pravdy v láske a tak rásť ku Kristovi.

Ef 4, 25; Odložte lož, hovorte si navzájom pravdu

Ef 6, 14; bedrá opásané pravdou (duchovnou výzbrojou)

1 Tim 2, 4; Všetci budú spasení a prídu k poznaniu pravdy.

2 Tim 3, 7; Stále sa učiť a nikdy nedôjsť k poznaniu pravdy

2 Tim 4, 4; Bájky namiesto pravdy

1. Jn 1, 8; Pravda pred nami

1 Jána 3:18; Milujúci v skutku a pravdeJn 1, 14; Ježiš plný milosti a pravdy

Jn 1, 17; milosť a pravda bola daná skrze Ježiša

Jn 14, 6; Ježiš je cesta, pravda a život.

Jn 14, 7; Duch Svätý ako Duch pravdy

Jn 18, 37; Ježišovým poslaním je svedčiť o pravde

Sk 28, 23; Posolstvo sa nazýva pravda.Čo je pravda?

Prečo táto otázka?

Existuje mnoho oblastí, kde sa ľudia o túto otázku stále veľmi zaujímajú, napríklad v politike.

Napríklad v súvislosti s vojnou v Perzskom zálive sa otázka pravdy alebo lži objavovala znova a znova:

Mal Husajn zbrane hromadného ničenia? Vpadli tam USA len z ekonomických dôvodov? Lhali tajné služby USA a Veľkej Británie zámerne, aby pripravili vojnu na verejnosti?

Aj dnes platí, že dôveryhodnosť je pre politika dôležitá. Ak je politik prichytený pri lži, môže to mať za následok, že sa bude musieť vzdať svojej funkcie a odstúpiť do druhého radu.
Niektorí politici sa preto vyhýbajú jasným vyhláseniam, aby k tomu nedošlo.

Otázka pravdy je nesmierne dôležitá aj vo vede a výskume. Nesprávne zmanipulované výsledky výskumu môžu mať ďalekosiahle dôsledky.

Rozhodujúcim faktorom je vždy: Čo je preukázateľné?

A táto otázka preukázateľnosti sa čoraz viac prelína všetkými oblasťami života.

V minulosti sa vo veľkej miere verilo svetským a duchovným autoritám.

Ak panovník povedal, že ideme do vojny, všetci súhlasili. Len málo sa pochybovalo o tom, či vojna mala zmysel. Iste, v diktátorských režimoch bolo tiež ťažké mať a reprezentovať vlastný názor.

Aj v duchovnej oblasti: to, čo kňaz povedal, bola pravda, o tom nebolo pochýb, aspoň nie vo veciach týkajúcich sa viery. V niektorých krajinách je to tak dodnes. Zažil som to pred desiatimi rokmi v rumunských dedinách, kde slovo miestneho kňaza bolo prakticky zákonom.

Pre nás Nemcov táto poslušnosť voči autoritám vyvrcholila v Tretej ríši, kde veľká časť Nemcov skutočne verila Hitlerovi.

Myslím, že vzhľadom na našu históriu sme preto mimoriadne skeptickí a nechceme vidieť dôkazy, kým nám niečo nepovedia.

Vo vede a politike to nejako funguje, ale čo keď hovoríme o Bohu?

Boha nemôžete dokázať.

V tejto tematickej oblasti viery a náboženstva sa otázka pravdy aj tak stala veľmi nepopulárnou. Väčšina ľudí to pravdepodobne robí tak, ako Pilát, ktorý sa tu rozpráva s Ježišom počas jeho pôrodu: (Jn 18, 37.38)

Pilát mu povedal: "Takže ty si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Ty hovoríš, že som kráľ. Preto som sa narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas .

Pilát mu povedal: Čo je pravda? Keď to povedal, vyšiel opäť k Židom a povedal im: Nenachádzam na ňom žiadnu chybu; "

Pilát sa pýta: "Čo je pravda?", nečaká na odpoveď a odchádza.

Tak je to aj dnes: Čo je pravda? Každý hovorí niečo iné, nikto to nemôže vedieť. Nechcem počuť vašu odpoveď. Nemajú všetci nejakým spôsobom pravdu?

Pilát bol teda v tomto ohľade veľmi moderný človek.
Myslel si, že Ježiš je nevinný, možno dokonca dobrý človek, vzor, ako niektorí hovoria aj dnes, ale to, čo Ježiš nazval pravdou, ho nezaujímalo.

To je tiež veľmi moderné, však?

V dnešnej dobe preukázateľnosti je dôležitejšia otázka účinnosti, a to aj v oblasti viery. Funguje to?

A nejakým spôsobom je to aj náš prípad.
Takže už nejde o to, aké je pravé učenie, ale o to: Ako to môžem urobiť, aby som mohol zažiť Boha?
Načo mi je pravda, keď ju nezažívam?

Alebo: Aký je recept na rast cirkvi? Aké metódy fungujú?

Nechcem ohovárať nové myšlienky. Ježišova cirkev so svojím spôsobom zdieľania evanjelia s okolitým svetom sa samozrejme musí naďalej rozvíjať a v istom zmysle kráčať s dobou.

Ale myslím, že vidíte tendenciu: už nie: Čo je pravda? ale: Čo funguje?

Ale aj táto otázka je stará.
Keď Ježiš uzdravil človeka, ktorý sa narodil slepý, farizeji sa hádali, ako s ním naložiť (Jn 9, 16):

"Vtedy niektorí z farizejov povedali: Tento človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu." A iní hovorili: "Ako môže hriešny človek robiť také znamenia?" A nastala medzi nimi roztržka."

Farizeji si v priebehu svojej histórie vymysleli ďalšie prikázania okolo Biblie a boli dosť prísni aj v otázke soboty.
Uzdravovanie v sobotu bolo v rozpore s ich učením, a preto bolo pre niektorých z nich nesprávne, jednoducho a jasne.

Ale liek je v podstate dobrá vec, takže niektorí iní si mysleli, že to fungovalo, takže Ježiš nemôže byť zlý človek.

Ktorý názor je tu správny?

Človek si to môže veľmi uľahčiť a povedať:
Iste. Ježišove skutky boli dôkazom, že Ježiš pochádza od Boha, to je zrejmé z uzdravenia, nie?

Existujú však aj prípady, keď sa napriek preukázanej účinnosti držíme veľmi pri zemi.
Mám na mysli duchovné uzdravenie a liečbu, napr. bradavíc.
Videl som seriózne vyzerajúce dokumenty o tom, že takéto postupy skutočne vyliečili niektoré choroby. Ale v takýchto prípadoch ma účinnosť nemusí presvedčiť, že takéto uzdravenia sú od Boha.
V takýchto prípadoch uprednostňujeme pravdu pred účinnosťou.

Vzhľadom na rozdielne názory na doktrinálne otázky medzi jednotlivými zbormi alebo dokonca denomináciami sa otázka pravdy stala veľmi nepopulárnou.
Pred niekoľkými mesiacmi som sa rozprával so svojím starým - protestantským - strýkom a ten nemohol uveriť, prečo sa Katolícka cirkev stále oddeľuje od protestantských cirkví. Išlo o zákaz prijímania zo strany Katolíckej cirkvi na ekumenickom cirkevnom kongrese v roku 2003.
Nechápal som jeho zmätok. Chvíľu sme sa o tom rozprávali.

Nezdieľam učenie Katolíckej cirkvi - považujem ho za nesprávne v mnohých bodoch - ale v zásade chápem, že konajú podľa svojho učenia. V očiach hlavného prúdu to môže byť odsúdeniahodné, ale ak sa vždy riadite hlavným prúdom, potom sa stávate svojvoľným a zbytočným.

Uplatňovanie a prežívanie základných presvedčení - použijem to neslušné slovo "základov" - sa dnes stalo takým nepopulárnym, že človek musí veriť len v nadprirodzenú, bezpohlavnú energiu, aby nikoho neurážal.

Dokonca aj v niektorých takzvaných kresťanských cirkvách sa človek dostane do problémov, keď tvrdí, že Ježiš je jediná pravda, jediná cesta k Bohu (Jn 14, 6).

A ak potom poviete, že veríte, že Biblia je pravdivá, potom je po všetkom.

Ale zostaňme pri téme "pravda a Biblia".Je Biblia pravdivá?

Alebo by sme mali skôr povedať, že Biblia obsahuje pravdu?

Môžete ho tiež ešte hladšie opláchnuť: Biblia obsahuje božské aj ľudské.

Poznám viac takýchto fráz: (čítajte so zvláštnym dôrazom)

Nejde o to, či sa zázraky stali práve takto, pretože autori chceli len obrazne zdôrazniť Ježišov význam.
(Podľa mojich konfirmačných záznamov sa nedá predpokladať, že by sa zázračné príbehy s Ježišom naozaj stali týmto spôsobom).

Rozpory v Biblii nie sú problémom, pretože autori netvrdili, že odovzdávajú presné informácie.

Biblia nemá žiadne vedecké nároky.

atď. atď.

Kedysi som takéto výroky vyhrabal z pamäti.

Všetky tieto výroky nakoniec znamenajú, že biblickí autori niekedy nebrali pravdu veľmi vážne.

Je to tak?

Keďže za svoj základ považujeme Bibliu, táto otázka má pre nás veľkú váhu.

Keď Biblia hovorí o Božom slove, jeho prikázaniach a Ježišovom posolstve, často hovorí o pravde:

Napríklad v Žalme 119, ktorého témou je samotné Božie slovo:

V. 142:"Tvoja spravodlivosť je večná spravodlivosť a tvoj zákon je pravda. "

V. 151:"Ty si blízko, Jahve, a všetky tvoje prikázania sú pravda. "

V. 160;"Súhrn tvojho slova je pravda a celá spravodlivosť tvojej spravodlivosti trvá naveky. "

V konečnom dôsledku to znamená, že všetko, čo Boh hovorí, je pravda.
Patria sem prikázania, zasľúbenia, proroctvá atď.
Všetko je pravda.

Ježiš tiež vždy dával jasne najavo, že to, čo hlásal, je pravda.
To sa ukázalo aj v rozhovore s Pilátom, ktorý sme už spomenuli (Jn 18, 37):

Pilát mu povedal: "Takže ty si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Ty hovoríš, že som kráľ. Preto som sa narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas."

Alebo Jn 1, 17.18;

"Veď zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodeného Syna, ktorý je v lone Otca, ten ho dal poznať."

Milosť a pravda nám boli dané skrze Ježiša.

A to znamená pravdu o Bohu.

Ale je pravdivá celá Biblia?

Zdá sa, že aj sám Ježiš považuje Starý zákon za pravdivý; prinajmenšom nič nenasvedčuje tomu, že by niektorú z udalostí, ktoré sa tradujú zo Starého zákona, považoval za nepravdivú alebo vymyslenú legendu.
Keď niečo cituje, vždy to považuje za pravdivé.

Napr. Eliášovo zaopatrenie vdovy prostredníctvom zázračného rozmnoženia múky a oleja (Lk 4, 25);

"Ale v pravde vám hovorím, že za Eliášových dní bolo v Izraeli mnoho vdov, keď sa nebesá zatvorili na tri roky a šesť mesiacov, takže na celú krajinu prišiel veľký hlad, a k žiadnej z nich nebol Eliáš poslaný, iba do Sarepty v Sidónii k jednej žene, vdove ."

Ježiš zjavne predpokladá, že sa táto udalosť naozaj stala.

To sú však zatiaľ len tvrdenia. Opäť sa vynára otázka preukázateľnosti.

Ak Biblia sama o sebe hovorí, že je pravdivá, nič to neznamená.

A čo mnohé rozpory v Biblii?

Zdá sa, že tieto "rozpory" zamestnávajú mnohých.
Ak do vyhľadávača zadáte "Biblia, rozpory", objaví sa nespočetné množstvo stránok, na ktorých sú pokusy o vyriešenie rozporov alebo kde sú rozpory uvedené.

Na islamských stránkach sa zjavné rozpory prezentujú ako argument, že Biblia je v porovnaní s Koránom sfalšovaná. V Koráne sú však oveľa závažnejšie rozpory.

Čo si počneme s takýmito "protirečeniami"?

Určite sa dajú všetky rozpory nejako vysvetliť, ale niektoré sa zdajú byť pritiahnuté za vlasy, však?

Vezmime si akýkoľvek príklad: koniec Judáša zradcu.

Mat 27, 5 hovorí, že sa obesil.

V Skutkoch apoštolov 1,18 sa píše, že spadol a rozlomil sa na dve časti.

Dalo by sa to vysvetliť tak, že sa možno lano pretrhlo, keď bolo zavesené, alebo že spadlo z lana, keď bolo preťaté a pretrhlo sa na dve časti.

Ani jedno z toho neznie príliš dôveryhodne, ale mohlo by to tak byť.
Takéto vysvetlenia však zďaleka nie sú pre kritikov Biblie dostatočne vierohodné.

Chcel by som vám opísať jednu skúsenosť a zdôvodniť, prečo je Biblia pravdivá napriek zdanlivým rozporom.

Pred mnohými rokmi som ešte pracoval v Bonne.

Programoval som tam v programovacom systéme Delphi a vymieňal som si informácie s ostatnými programátormi prostredníctvom internetovej diskusnej skupiny. Takáto diskusná skupina je porovnateľná s fórom, kde môžete niečo napísať a niekto iný vám na to písomne odpovie. To niekedy vedie k skutočným písomným diskusiám.

Môj vtedajší šéf sa trochu obával bezpečnostných otázok a poskytol iba jeden počítač, ktorý sa dal použiť na prístup na internet. Tento počítač nebol pripojený k žiadnemu inému počítaču v našej kancelárii.
Takže ak som si chcel prečítať niečo v diskusnej skupine alebo napísať príspevok, musel som opustiť svoj pracovný počítač a ísť do inej kancelárie, k internetovému počítaču.

Teraz niekto v diskusnej skupine položil otázku, na ktorú som mohol čiastočne odpovedať.
Urobil som to a napísal, že zvyšok riešenia nájdete v online nápovede Delphi (možno to poznáte, okno nápovedy sa otvorí pomocou klávesu F1). Napísal som tiež, že na tomto počítači nemám prístup k online nápovede, čo bola pravda.

O niečo neskôr som narazil na mimoriadne zaujímavú otázku. Začal som na ňu odpovedať, ale potom som potreboval informácie z online nápovedy Delphi. Keďže aj táto otázka ma veľmi zaujímala, išiel som k svojmu pracovnému počítaču - v druhej kancelárskej miestnosti - kde som programoval, a vyhľadal som online nápovedu. Potom som skopíroval úryvok textu z online nápovedy na disketu a vrátil som sa s disketou k počítaču s internetom v druhej miestnosti a skopíroval som tento text z online nápovedy do svojej odpovede.

Ako to teraz vyzerá pre niekoho, kto číta v diskusnej skupine?

Najprv poviem, že nemám prístup k online nápovede Delphi, a potom v neskoršom príspevku skopírujem text z online nápovedy.

To je rozpor. Klamal som? Nie, ale vyzerá to tak.

Ľudia s dobrými úmyslami by mohli predpokladať, že som položil kábel, aby som získal prístup na internet z môjho pracovného počítača. Ale to nie je pravda.

Z vonkajšieho pohľadu je ťažké zistiť, čo sa naozaj stalo.
Len ja viem, ako tento rozpor vyriešiť, pretože som tam bol. A teraz to viete aj vy.

Keď sa pozriete na svoj život, niektoré činy sa budú cudzím ľuďom zdať rozporuplné, pretože nepoznajú všetky súvislosti.

Biblia okrem iného informuje o tom, ako ľudia žijú s Bohom. A Biblia často podáva správu z pohľadu človeka.

Podľa môjho názoru by bolo veľmi zvláštne, keby sa niektoré veci nezdali byť protichodné. V knihe nemôžete vždy uviesť všetky súvislosti udalosti tak, aby bolo všetko vždy jasné. To vôbec nie je možné.

Pri toľkých udalostiach, ktoré boli odovzdané, sa vždy musia nájsť také, ktoré sa zdajú byť protichodné a dajú sa vyriešiť len celkom nepravdepodobnými vysvetleniami; rovnako nepravdepodobnými, ako keď som kedysi behal s disketou od jedného počítača k druhému, len aby som odpovedal na otázku.

Aby sme zhrnuli otázku "Je Biblia pravdivá?":

Dôsledky pravdy

Som presvedčený, že nikto sa nemôže stať kresťanom na základe vierohodnej argumentácie.

Raz som mal študenta, ktorý ma doučoval, a dal som mu knihu od Petra Hahna.
Neskôr mi povedal, že to všetko bolo veľmi dobre vyargumentované, ale že ho táto argumentácia vôbec neoslovila. Nezáležalo mu na tom, či je to pravda alebo nie.

Je tu zrejmý duch doby, že efektívnosť je dôležitejšia ako pravda.

Ježiš hovoril o svojom svedectve pravdy a v ňom sa táto pravda stala účinnou. Svoje kázanie aj prežíval.

Možno moja kázeň zatiaľ dopadla v porovnaní pravdy a účinnosti trochu horšie.
Účinnosť je samozrejme dôležitá. Viera bez účinnosti (Jak 2,17) je sama osebe mŕtva, a teda zbytočná.
Ak veríte, že niečo je pravda, a nežijete to, potom to nemá zmysel.

Aké dôsledky má pre nás to, že to, čo nám Boh hovorí v Biblii, je pravda?

Ak je to pravda, potom sa na Bibliu môžeme v zásade spoľahnúť bez ohľadu na to, čo o nej hovorí duch doby alebo mainstream.
Oplatí sa podľa nej žiť.

Na záver by som chcel stručne citovať a komentovať niektoré biblické pasáže týkajúce sa tohto bodu "konzistencie pravdy".

Žalm 86,11:"Nauč ma, Jahve, svojej ceste, budem kráčať v tvojej pravde, nech sa moje srdce bojí tvojho mena. "

Znamená to, že Božia pravda by mala presvitať aj v našom živote a my by sme mali žiť život v pravde.

Jozue 24,14;"A teraz sa bojte Jahveho a slúžte mu v dokonalosti a v pravde."

Pravda by mala určovať našu službu a náš život.

Niekedy sa vyskytuje konflikt medzi pravdou a láskou, o čom hovorí Biblia.

Ef 4,15;"ale držiac sa pravdy v láske, dorastajme vo všetkom k tomu, ktorý je hlavou, ku Kristovi."

1.Jn 3,18;"Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. "

Samozrejme, nie je vždy ľahké povedať pravdu bez toho, aby sme ublížili, ale ak sa prispôsobíme Ježišovi, vždy budeme schopní tento konflikt vyriešiť lepšie.
Ježiš tiež vždy hovoril pravdu.

Jn 4, 24;"Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde. "

Aj naša bohoslužba, a to sa týka aj nedeľnej bohoslužby, má byť vykonávaná v duchu a pravde všetkými zúčastnenými.

A nakoniec verš zo žalmu, ktorý vystihuje najdôležitejší dôsledok Božej pravdy:

Žalm 115, 1;"Nie nám, Jahve, nie nám, ale svojmu menu daj slávu pre svoju dobrotu, pre svoju pravdu!"

AMEN